„Widzę sztukę jako bardzo mocny impuls, wyrażający epokę, w której żyjemy. W takim rozumieniu artyści są pewnego rodzaju przekaźnikami, bo nie tylko czerpią, ale także wpływają na to co tworzy się każdego dnia”. 
Piotr Pasiewicz